Me'arre

Mearra, ayıp ve insanda devamlı bulunan sıkıntı ve meşakkat demektir. "Ayıp" mânâsına gelen "Arra" kökünden türemiştir.

Me'arre, uyuz hastalığı gibi rahatsızlık veren, maddî veya ma­nevî dert, meşakkat, garamet ve günah demektir.

"Me'arre" kelimesi, diyet, keffâret, kâfirlerin serzenişi, vic­dandaki elem ve üzüntü diye de tefsir edilmiştir. Ancak, İbni Atiyye, kelimenin diyet ve günah ka­villerinin zayıf olduğunu söyle­miştir. Bazı müfessirlerce keffarât anlamına da karşı çıkılmıştır. Ke­limenin esas anlamının meşakkat ve zorluk olduğu ifade edilmiştir. Bu konuda ihtilaf yoktur.

Fetih: 48/25 ayetindeki kullanımın­da da bu anlamlardan hangisinde kullanıldığı konusunda ihtilaf vardır. [125]


16.02.2009 tarihinden beri 1832 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 06:44