Mescidu'l-Aksâ

Mescidu'1-Aksâ, Ku­düs'teki "Beytü'l-Makdis"tir. Ni­tekim Peygamberimizin, İsrâ ha­disinde de "Buraka bindim, Beytü'1-Makdis'e vardım" dediği ri­vayet olunmuştur.


16.02.2009 tarihinden beri 1877 defa okundu. Son takip: 07.07.2019 - 10:04