Takvim

Takvim, doğrultmak demektir. "Qaveme’l-avde: Ağacı düzeltip doğ­rulttu" demektir, "Zaman onu dengeli, iyi görüşlü ve akıllı kıldı" mânâsına "Qavmehu’d-dehr" denir.

Takvim, eğriyi doğ­rultmak, kıvama, nizama koy­mak, kıymet biçmek, kıymetlen­dirmek, demektir. Maddî manevî her türlü güzellik anlamına da ge­lir. Akıl, idrak, değerli, süslen­miş/tezyin anlamlarına geldiği de ifade edilmiştir. "Ahsen-i takvîm" deyimi ise en güzel kıvam­da, en güzel şekilde, en güzel ni­teliklerle demektir. [55]


16.02.2009 tarihinden beri 1993 defa okundu. Son takip: 01.06.2020 - 03:35