Târık

Târik, "tark"tan ism-i faildir. "Tark", ses çıkaracak şekilde şiddetle vurmak, çarpmak de­mektir. Çekiç ve çomak manasına "mitrake" aynı köktendir. Tarık da aynı köktendir. Çünkü yolcu­lar, ona ayak vururlar. Bu suretle tarık, tokmak vurur gibi şiddetle vuran demek olduğu halde ayak vurmak, yol tepmek anlamında, geleneksel dilde, yola giden yol­cuya isim olmuştur. Özellikle de gece gelen manası meşhur olmuş­tur ki, geceleyin gelip kapı çalan, gönül hoplatan ziyaretçi anlamında kullanılmıştır.

Bu manadan hareketle, ne olursa olsun geceleyin ortaya çı­kan, göze gönüle çarpan her şeye hatta hayalî suretlere bile denmiş­tir. Türkçe'deki zihne çarpmak, akla takılmak ifadesi de bu an­lamdadır. Ayrıca "târik", sabaha karşı doğan, sabah yıldızına da denilir. Târik Sûresi'ndeki "târik" ifadesi arkasından gelen ayetle de açıklandığı gibi "necm-i sakib"tir. Necm-i sakib ise, delik/delici yıl­dızdır, yani, ışığının kuvvetinden dolayı zulmeti deliyor gibi görü­nen her parlak yıldıza denilir.


16.02.2009 tarihinden beri 1965 defa okundu. Son takip: 16.07.2019 - 11:35