Tevelleytum

"Yüz çevirdiniz." Tevellî, bir şeyden yüz çevirmek, kabul etme­mek, terketmek ve ona arka dönmek demektir. Necm: 53/29. âyette de bu manâda kullanılmıştır. Ba­zı âlimler, tevellî ve i'raz kelimelerine farklı mânâlar vererek: "Tevellî cism ile, i'raz ise kalb ile olur" demişlerdir.[229]


16.02.2009 tarihinden beri 1800 defa okundu. Son takip: 01.06.2020 - 09:37