Utull

Utull, katı, kaba, çabucak kötülük yapan demektir. Şiddetle çekmek mânâsına gelen "atele" kökünden alınmıştır: "Huzuhu fa’tiluhu: Tutun onu, ce­hennemin ortasına sürükleyin"[13] Cevherî şöyle der: Bir kimse bir adamı tu­tup şiddetle çektiğinde "Ateltu’r-racule" der.[14]


16.02.2009 tarihinden beri 1915 defa okundu. Son takip: 28.05.2020 - 09:03