Zebur

Zebur, kitap ve kitapla ilişkili bir anlama sahiptir. Zübur, sahifeleri de içine almak üzere genel anlamda kitap demek olan "zebrah"ın veya "zebûr"un çoğuludur. Kitâb-ı Munîr'in buna atfı, özelin genele atfı anlamındadır. Bundan maksat da Tevrat ve İncil denilmiştir.

Ancak Kur'ân örfünde kitab, şeriatleri ve hükümleri ihtiva edenlerdir. Bu nedenle genellikle "hikmet" kelimesi ile birlikte ge­çer.

Aynı kökten gelen "züber" ise, "zübre"nin çoğuludur. "Zübre", büyük demir parçası demek­tir. Kâmûs'ta "örs" anlamına gel­diği ifade edilmiştir. Kelime Kehf Sûresi'nde demir alet ve edevatı, demir kütleleri anlamında kullanılmıştır.


16.02.2009 tarihinden beri 2640 defa okundu. Son takip: 01.06.2020 - 04:56