Tur

Tur, Hz. Musa'nın Yüce Allah ile konuşmak üzere gittiği dağdır.

Tûr kelimesi, Arapça'da ge­nel anlamıyla dağ manasına gelir. Süryanice'de de böyle olduğu ifa­de edilmiştir. Bazıları da bitkisi olan dağ anlamına geldiğini söy­lemişlerdir.

Tûr-i Sînâ da Hz. Musa'nın vahye mazhar olduğu dağın özel adıdır. Bakara Sûresi 63. ayette "tûr" bu anlamların hepsiyle te'vil edilmiş ise de, açık olan ahittir ki, o da Tûr-i Sina'dır. Misak alındığında Benî İsrail'in onun dibinde bulunduğu rivayet­lerde zikredilmektedir. [284]


16.02.2009 tarihinden beri 2036 defa okundu. Son takip: 30.05.2020 - 08:12