Elmali Tefsirinden Kurani Terimler ve Deyimler
Toplam 19 sayfada 1818 kelime. Su an 15. sayfadasiniz.

· Taha · Tahâhâ
· Taharet · Tahille
· Tahiyye · Taife
· Tâifîn · Takdîm/Takaddüm
· Takfiye · Takva
· Takvim · Talak
· Talh · Tal’uhâ
· Tamesnâ · Tamme
· Tams · Tams
· Taraik · Târık
· Tasdiye · Tasrif
· Tatmainn · Tavl
· Tavsiye · Tayyib-Habîs
· Tayyıb · Tayyıbat
· Te'vîl · Te'vîli’l-Ehâdis
· Teala · Tebâb
· Tebâr · Tebâreke
· Tebbet · Tebettul
· Tebsırât · Tebtîla/ Tebettül
· Tebvie/Tebevvü · Tebyît
· Tecellâ · Tecessüs
· Teğâbun · Tedbir
· Tedelli · Tedsiye
· Tefâhur · Tefâvüt
· Tefekkehun · Tefessehu
· Tefidune · Tefie
· Tefsir · Tehavurakumâ
· Tehîcu · Tehîlle
· Tehvâ · Tehşeu
· Tekasür · Tekavvül
· Tekteunne’s-sebil · Tektumune
· Tekvîr · Tekşe’ırru
· Telâk · Telaqqî
· Telbisu · Telezzâ
· Tellehu · Temennî/Ümniyye
· Temeyyezu · Temrehun
· Temuru · Tenâvüş
· Tenfuzu · Tenkil
· Tennûr · Tensevne
· Tenzîl/İnzâl · Terâib
· Terceme/Kur'ân'ın Tercemesi · Teredda
· Tertîl · Tesaddâ
· Tesbih · Tescîr
· Tesevveru · Teshir
· Teskîn · Tesnîm
· Tesrîb · Testebdilune
· Testetirune · Testevu
· Tesvîb Ve İsâbe · Tetayyernâ
· Tetlu · Tetlune
· Tevârat · Tevbe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19